ใกล้ใจ  ใกล้บ้าน  คุณภาพบริการเป็นเลิศ

<< ดูแลเริ่มแรกทุกเรื่อง  ดูแลต่อเนื่องถึงบ้าน  ผสมผสานทั้งครอบครัว  ถ้วนทั่วสุขภาพดี  สมศักดิ์ศรีความเป็นคน  ชุมชนมีส่วนร่วม >>
หน้าแรกความเป็นมาข้อมูลทั่วไปเรื่องดีมีไว้แบ่งปันผู้ร่วมถักทอความภาคภูมิใจเครือข่ายเรียนรู้นวัตกรรมDownload
เพิ่มเป็นเพื่อนใน facebook
พญ.รัตนา ยอดอานนท์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
แพทย์ประจำ รพ.สต.สุมาลัย  วรรณกิจไพศาล
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ผู้อำนวยการ รพ.สต.

 
ข่าวสุขภาพ     :     Link สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 


  พยากรณ์อากาศ

 

  ราคาทองคำ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานประกันสังคมสปสช.สปสช.นครราชสีมาสสจ.นครราชสีมารพ.ปากช่องนานารพ.สต.เฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองปากช่อง

สมุนไพรไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน     :     Link สถาบันการแพทย์แผนไทย

คุณรูปร่างดีแค่ไหน?

 
  นน. (kg)

         ส่วนสูง(cm)

        ดัชนีมวลกาย

คำแนะนำ

 
Update : 06/01/2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสาหร่าย เครือข่ายโรงพยาบาลปากช่องนานา
123  ถนนเทศบาล 36  เทศบาลเมืองปากช่อง  ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ / โทรสาร.  0 4427 9648    E-Mail : cmu_nsr@yahoo.co.th