หมายเลขโทรศัพท์ภายใน รพ.ปากช่องนานา

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลปากช่องนานา

 
ข้อมูลบุคลากร   คลินิกหมอครอบครัวเมืองปากช่อง   งานสารบรรณ (ทะเบียนหนังสือภายใน)
 
   
 
  การจัดการความเสี่ยง (IR)   Data Center Cup Pakchong  
 
     
บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี